Mindfulness

Mindfulness in Almere door Hans van Male Lid VMBN 

Logo VMBN

Hans van Male geeft in Almere diverse trainingen waarbij diepgang, persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van jouw levenswijze op de voorgrond staan. Deze training stelt je in staat om beter om te gaan met diverse levensproblemen, angsten, frustraties, boosheden, dwanggedachten, piekeren, burn-out etc.

Deze cursus wordt door diverse ziektekosten verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk uw polis na!

Mindfulness training geef ik momenteel ook in een één op één setting. Dit maakt een betere individuele begeleiding mogelijk. De opdrachten en het werkboek zijn identiek aan de MBSR. De kosten van deze training gaat in overleg met de deelnemer. Er wordt een individueel trainingspakket aangeboden. De kosten kunnen dus verschillen.

Groepstrainingen starten weer in februari 2020.

Mindfulness Based Stress Release training.

Door deze training maak je een persoonlijke ontwikkeling door waardoor je je vaste patronen sneller herkent. Je wordt vrijer in jouw persoonlijke keuzes. De hele training zorgt ervoor dat je meer inzicht, zelfvertrouwen, plezier, harmonie, focus, aandacht en ontspanning krijgt.

Als we ons bewust zijn van onze automatismen en vaste denkpatronen, kunnen we op een andere manier gaan reageren. Door de MBSR training zijn wij bewuster aanwezig en ontstaan er meerdere en ook andere mogelijkheden om te reageren.

Meer inzicht, zelfvertrouwen, harmonie, plezier, focus, aandacht en ontspanning.

Uw werkgever kan een gedeelte of de hele cursus kosten voor zijn rekening nemen.  Ook vergoeden meeste verzekeraars deze training. Ik ben lid van de VMBN. Trainer 1.

Kosten van deze training zijn € 340,00. Betaling in gedeeltes is mogelijk. Meeste verzekeraars vergoeden pas na beëindiging van de training.

Meld je hier aan