Inzicht en meditatie waarom?

De laatste tijd ben ik geïnteresseerd geraakt in de Zhineng Qigong en neuro-wetenschappelijk onderzoek naar aanleiding van de boeken van Dr Joe Dispenza.

Bijzonder is het om te zien dat zowel de Zhineng Qigong als de neuro wetenschappen ons duidelijk maken dat het in contact komen met ons diepere wezen in meditatieve of opmerkzame staat ons enorme voordelen gaat opleveren ten aanzien van gezondheid, emotionele balans en geluk. Na mijn vier weken retraite in China heb ik nog meer mijn gewoontes en gedragingen kunnen bekijken. Gaandeweg kwam ik er achter dat mijn persoonlijkheid (ego) enkel in stand gehouden word door mijn verleden en vaste onbewuste patronen. Dit verleden is opgeslagen op mijn harde schijf en samen met mijn onderbewustzijn en mijn vaste gedragingen vormen ze mijn persoonlijkheid.

Uit diverse neurowetenschappelijke onderzoeken blijkt dat ons ego (opgebouwd uit ons verleden) een aantal onbewuste regelsystemen in actie heeft gezet die niet gezond voor ons zijn. We zijn eigenlijk gewend geraakt aan vaste patronen (automatische piloot) en ook gedachten patronen die ons leven behoorlijk in de weg kunnen staan.

Ons menszijn bestaat simpelweg uit zintuigelijke waarnemingen, gedachten, gevoelens/emoties en lichamelijke sensaties. Daarnaast hebben wij een zeer goed geheugen. Als wij bepaalde dingen meemaken in ons leven, gaan wij ons aanpassen aan diverse aardse zaken. Zoals vuur=hitte= gevaarlijk. Dit simpele leerproces snappen we al als wij zeer klein zijn en ons branden aan vuur. Zo gaat dit ook met persoonlijke situaties waarbij wij leren van onze ouders hoe wij ons moeten gedragen om ons sociaal te kunnen handhaven.

Firing and wiring together principle.

Uit onderzoek blijkt dat onze hersenen letterlijk netwerken aanleggen om ons sneller te laten leren. Ook doen wij dit met sociale vaardigheden. Deze netwerken worden in onze slaap aangelegd volgens het principe “if they fire together they wire together” vrij vertaald: als zenuwcellen tegelijk vuren (geactiveerd worden) dan worden deze samengebonden. Het uiteindelijke resultaat wordt dan dat wij nog maar één enkel signaal nodig hebben om bijvoorbeeld onze hand terug te trekken bij dreigend contact met vuur. Het wordt een automatische reactie! Dit systeem is handig om zonder veel schade door het leven te gaan.

Het lastige van dit systeem is dat wij dit ook doen met onze sociale wereld en levenssituaties. Sommige mensen hebben diverse aversies ontwikkeld op basis van “firing and wiring together”. Bepaalde gedragingen leren wij ons aan op basis van dit principe maar wij missen het inzicht om in te zien dat sommige gedragingen zeker niet gezond zijn. Het lastige van alles is dat het ook nog automatisch gaat. Neem als voorbeeld ons “maandag ochtend gevoel” of überhaupt ons ochtend gevoel!

Als gedachten en gevoel een relatie aangaan?

Een bekend voorbeeld uit onze opvoeding is dat veel mensen geleerd hebben om anderen voorop te stellen en dat je altijd hulpvaardig moet zijn. Nu is dat best een goede eigenschap maar kan volledig verkeerd uitpakken als je in je leven jezelf altijd maar achterop stelt want je vindt anderen veel belangrijker dan jezelf. Veel mensen ontwikkelen een perfect patroon (volgens “firing and wiring” principe) om anderen maar te dienen maar raken na 30 jaar trouwe dienst volledig de weg kwijt en worden depressief of burn out. Deze mensen kunnen maar nauwelijks veranderen omdat dit tegen het hele systeem ingaat! Gedachten en gevoel zijn samen verbonden in de stelregel: de ander is altijd belangrijker dan ik. Elke verandering die je dan aan zou willen brengen komt ook meteen in conflict met je gevoel!

De ontsnapping uit deze loop

Zonder inzicht in deze situatie lopen veel mensen de kans om verslaafd te raken aan medicijnen, drank, drugs, eten, koopverslaving of ander afwijkend gedrag. Belangrijk is dus inzicht te krijgen in het hoe en waarom jouw systeem zo vast is komen te zitten in bepaalde gedragingen. Veranderen levert diverse emotionele gevoelens op die ons uiteindelijk vasthouden in onze overtuiging dat veranderen nooit zal lukken. Inzicht in onze gedragingen is belangrijk om in te zien dat wij in ons leven een aantal beslissingen hebben genomen die ons niet dienen. We moeten echt afscheid nemen van gedrag dat ons schaadt en ons negatief voedt.

In meditatie kunnen wij makkelijker onze gedragingen onder ogen zien zonder dat emotie/gevoel ons wil corrigeren en we zijn ons ook sneller bewust van deze reactie patronen. De meditatie maakt het mogelijk om ons systeem te “rewiren” opnieuw andere verbindingen te maken die gunstiger zijn voor onze gezondheid en geluksgevoel.

In de workshop inzicht en meditatie zal ik dieper ingaan op deze regelsystemen en hoe we hier mee om moeten gaan. Interesse in deze workshop? Schrijf je hier in.

Bijzonder is het om te zien dat zowel de Zhineng Qigong als de neuro wetenschappen ons duidelijk maken dat het in contact komen met ons diepere wezen in meditatieve of opmerkzame staat ons enorme voordelen gaat opleveren ten aanzien van gezondheid, emotionele balans en geluk. Na mijn vier weken retraite in China heb ik nog meer mijn gewoontes en gedragingen kunnen bekijken. Gaandeweg kwam ik er achter dat mijn persoonlijkheid (ego) enkel in stand gehouden word door mijn verleden en vaste onbewuste patronen. Dit verleden is opgeslagen op mijn harde schijf en samen met mijn onderbewustzijn en mijn vaste gedragingen vormen ze mijn persoonlijkheid.

Uit diverse neurowetenschappelijke onderzoeken blijkt dat ons ego (opgebouwd uit ons verleden) een aantal onbewuste regelsystemen in actie heeft gezet die niet gezond voor ons zijn. We zijn eigenlijk gewend geraakt aan vaste patronen (automatische piloot) en ook gedachten patronen die ons leven behoorlijk in de weg kunnen staan.

Ons menszijn bestaat simpelweg uit zintuigelijke waarnemingen, gedachten, gevoelens/emoties en lichamelijke sensaties. Daarnaast hebben wij een zeer goed geheugen. Als wij bepaalde dingen meemaken in ons leven maken wij gaan wij ons aanpassen aan diverse aardse zaken. Zoals vuur=hitte= gevaarlijk. Dit simpele leerproces snappen we al als wij zeer klein zijn en ons branden aan iets. Zo gaat dit ook met persoonlijke situaties waarbij wij leren van onze ouders hoe wij ons moeten gedragen om ons sociaal te kunnen handhaven.

Firing and wiring together principle.

Uit onderzoek blijkt dat onze hersenen letterlijk netwerken aanleggen om ons sneller te laten leren. Ook doen wij dit met sociale vaardigheden. Deze netwerken worden in onze slaap aangelegd volgens het principe “if they fire together they wire together” vrij vertaald: als zenuwcellen tegelijk vuren (geactiveerd worden) dan worden deze samengebonden. Zodat het resultaat wordt dat wij nog maar één enkel signaal nodig hebben om bijvoorbeeld onze hand terug te trekken bij dreigend contact met vuur. Het wordt een automatische reactie! Dit systeem is handig om zonder veel schade door het leven te gaan.

Het lastige van dit systeem is dat wij dit ook doen met alle andere sociale wereld en levenssituaties. Sommige mensen hebben diverse aversies ontwikkeld op basis van “firing and wiring together”. Bepaalde gedragingen leren wij ons aan op basis van dit principe maar wij missen het inzicht om in te zien dat sommige gedragingen zeker niet gezond zijn. Het lastige van alles is dat het ook nog automatisch gaat. Neem als voorbeeld ons “maandag ochtend gevoel” of überhaupt het ochtend gevoel!

Als gedachten en gevoel een relatie aangaan?

Een bekend voorbeeld uit onze opvoeding is dat veel mensen geleerd hebben om anderen voorop te stellen en dat je altijd maar hulpvaardig moet zijn. Nu is dat best een goede eigenschap maar kan volledig verkeerd uitpakken als je in je leven jezelf altijd maar achterop stelt want je vindt anderen veel belangrijker dan jezelf. Veel mensen ontwikkelen een perfect patroon (volgens “firing and wiring” principe) om anderen maar te dienen maar raken na 30 jaar trouwe dienst volledig de weg kwijt en worden depressief en/of burn out. Deze mensen kunnen maar nauwelijks veranderen omdat dit tegen het hele systeem ingaat! Gedachten en gevoel zijn samen verbonden zijn in de stelregel: de ander is altijd belangrijker dan ik. Elke verandering die je dan aan zou willen brengen komt ook meteen in conflict met je gevoel!

De ontsnapping uit deze loop

Zonder inzicht in deze situatie lopen veel mensen de kans om verslaafd te raken aan medicijnen, drank drugs of ander afwijkend gedrag. Belangrijk is dus inzicht te krijgen in het hoe en waarom jouw systeem zo vast is komen te zitten in bepaalde gedragingen. Veranderen levert diverse emotionele gevoelens op die ons uiteindelijk vasthouden in onze overtuiging dat veranderen nooit zal lukken. Inzicht in onze gedragingen is belangrijk om in te zien dat wij in ons leven een aantal beslissingen hebben genomen die ons niet dienen. We moeten echt afscheid nemen van gedrag dat ons schaadt en ons negatief voedt.

In meditatie kunnen wij makkelijker onze gedragingen onder ogen zien zonder dat emotie/gevoel ons wil corrigeren en we zijn ons ook sneller bewust van deze reactie patronen. De meditatie maakt het mogelijk om ons systeem te “rewiren” opnieuw andere verbindingen te maken die gunstiger zijn voor onze gezondheid en geluksgevoel.

In de workshop inzicht en meditatie zal ik dieper ingaan op deze regelsystemen en hoe we hier mee om moeten gaan. Interesse in deze workshop? Schrijf je hier in.

Los de identificatie op met je negatieve zelfbeeld.

Veel mensen zijn geïdentificeerd met hun gedachten hun ideeën en hun leefomstandigheden. Hierdoor raken veel mensen in hun leven de controle kwijt en worden slachtoffer van hun eigen ideeën over hun situatie. Door ons te identificeren met onze omstandigheden en gedachten komen we in een negatieve spiraal terecht waarbij we gefrustreerd raken en op termijn zelfs depressief.

Eén van de belangrijkste stappen binnen de mindfulness is het opheffen van negatieve zelfidentificatie of beter nog het inzien van onze eigen negatieve gedachten en patronen. De volgende stappen kunnen je daarbij helpen:

  1. Ik ben niet mijn gedachten. Gedachten komen en gaan, dagelijks zijn dat er 40 tot 60.000. Het is bekend dat piekeraars en depressieven hoog scoren met het aantal negatieve gedachtes. Gedachten zijn enkel ideeën die door onze hersenen worden geproduceerd. Echter, het geloven van deze bedenksels, laat ons geloven dat wij onze gedachten zijn. Gedachten stoppen heeft geen zin, accepteer dat ze er zijn zonder je er mee te identificeren.
  2. Ik ben niet mijn emoties. Ook emoties komen en gaan. Meestal zijn gedachten er de oorzaak van maar dat hoeft niet altijd. Als iemand ons negatief aankijkt ervaren wij soms al de afwijzing van de ander… Logisch? Niet echt, wij weten namelijk niet wat de ander denkt. En al denkt de ander negatief over jou, waarom zou jij dag laten verpesten door een ander?
  3. Er is meer goed dan slecht aan ons. In onze kindertijd waren we afhankelijk van onze ouders. Zij die ons hebben opgevoed met hun eigen leefregels, overtuigingen en (goede) bedoelingen. Om onze (moeilijke) jeugd te overleven bedenken wij coping strategieën, deze strategieën ontstaan al op vroege leeftijd en kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld – met alle gevolgen van dien.
  4. Wat anderen mensen (over ons) denken is absoluut onbelangrijk. Veel mensen gaan gebukt onder hun “eigen gedachten” over hetgeen anderen mensen (van ons) denken! Wat andere mensen denken weten wij niet! Wat de ander vindt of denkt zal ons niet gelukkig maken.
  5. Stap niet in de drama driehoek! De drama driehoek is een psychologisch rolpatroon die tussen mensen ontstaat als zij de volgende rollen gaan spelen namelijk: 1 de aanklager, 2 de redder, 3 het slachtoffer. Veel mensen raken in verhitte discussies en stappen (onbewust) in één van deze rolpatronen of wisselen zelfs van rol tijdens een discussie. In alle rolpatronen zit een vorm van zwakheid. Daarnaast houden de patronen elkaar in stand en zijn ze niet oplossingsgericht. Online kan je meer lezen over de drama driehoek.
  6. Loslaten en vergeven. Om ons leven écht voluit te leven, moeten we leren dat vergelding/wraak geen zin heeft – hoe goed dit soms ook voelt. Om vrij te zijn van boosheid, wraak en negatieve gevoelens moeten wij leren vergeven. We mogen zelfs dankbaar zijn voor lastige situaties, omdat zij ons in sommige gevallen sterker maken.
  7. Dagelijkse dankbaarheid voor alles wat er is. Als wij dankbaar zijn voor alles wat in ons leven gebeurt, kunnen we meer genieten. Onze hebzucht naar meer neemt af als wij dankbaar zijn voor hetgeen wij al bezitten.

Al deze regels lees ik zelf nog regelmatig door. Het herhalen en begrijpen van deze waarheden maakt mij een vrijer mens. Iedereen heeft met tegenslagen en teleurstellingen in zijn leven te maken, het maakt enorm veel uit hoe je daarmee omgaat en of je ermee identificeerd. Hopelijk kunnen de bovenstaande stappen jouw ook helpen.

Ons negatieve oordelende zelfbeeld.

Vanuit Canada Vancouver, retraite Qigong.

Wie heeft bij zijn geboorte een contract getekend om foutloos te zijn, volmaakt te zijn, altijd vrolijk te zijn, iedereen naar de zin te maken, een goede dochter/zoon/moeder/vader te moeten zijn en dat je leven precies verloopt zoals jij wenst?

Toch doen we enorm ons best om dit na te streven want we hebben de sterke neiging om gewaardeerd te worden door onze omgeving en ons zelf sterk te bekritiseren als wij hieraan niet kunnen voldoen. Deze zelfkritiek veroorzaakt eigenlijk veel ellende omdat we zelden kunnen voldoen aan alle eisen die wij stellen aan onze neiging om gewaardeerd te worden.

Het lijkt vaak dat wij niet kunnen voldoen aan onze sociale rollen: om een goede vriend(in)/moeder/vader/echtgenoot/zoon/dochter/werknemer te zijn en dan raken we snel onzeker. Soms willen we alles en iedereen een plezier doen en als het ergens dan tegenzit raken we onzeker en gaan twijfelen aan onze talenten.

Ons allergrootste probleem is ons negatieve zelfoordeel. Over het algemeen scoren de meeste mensen best redelijk tot goed als het gaat om onze sociale rollen. Onze omgeving geeft dat best vaak aan. Toch leggen wij zelf de lat hoog en als wij niet slagen of er is wat kritiek dan straffen wij onszelf sterk af. De innerlijke criticus lijkt soms genadeloos en eigenlijk doen wij het nooit goed.

Als wij inzien dat ons eigen negatief zelfbeeld (en ook de innerlijke criticus) in feite door onszelf in stand gehouden wordt kunnen we misschien sneller stoppen met dit oordelen. Door het veroordelen van onszelf maar ook oordelen van anderen raken we eigenlijk in een negatieve spiraal die soms niet meer ophoudt.

Als wij stoppen met het veroordelen van onszelf (en anderen) komen we meer in contact met wie we eigenlijk zijn, een mens met allerlei diverse leuke en soms minder leuke eigenschappen. Uiteindelijk levert dit meer zelfacceptatie, tevredenheid en zelfverzekerdheid op.

Dus stop met al je innerlijke oordelen, accepteer zoals je bent, dan zie je wie je werkelijk bent; een mooi mens.

 

Soms is het allemaal niet zo leuk…

We kennen allemaal wel dat gevoel; het is gewoon niet leuk meer. Je voelt je vervelend of zelfs “naar” en snapt even niets van je wereld. Er is gewoon helemaal niet leuks aan!
Alle dingen die je doet zijn doelloos, je hebt er ook geen enkele zin in. Er zijn allemaal negatieve gedachten in je hoofd en alles lijkt mis te gaan. Je voelt je niet meer thuis, wat ooit je huis was en op je werk is ook alles tegen je.
Meestal ging ik als ik deze gedachten had iets leuks doen of iets lekkers eten en/of snoepen. Ik zocht afleiding om al mijn negatieve gedachten kwijt te raken. Ook ging ik op internet shoppen of dingen zoeken die ik kon kopen. Of ik ging intensief sporten of tv kijken. In ieder geval ik was druk bezig om van mijn negatieve gedachten af te komen. En soms leek dat ook wel eens te helpen.
Vaak dacht ik dat deze negatieve gevoelens de oorzaak van mijn relatie was en er ontstond naast mijn negatieve gevoel ook nog een echt probleem. Mijn relatie dreigde stuk te lopen. Nu waren mijn negatieve gevoelens ook nog eens bevestigd doordat ik echt een probleem had gecreëerd. Het was nu echt alle zeilen bij zetten. Als dan de crisis na enkele dagen weer over scheen te waaien dan zat ik vaak nog wel met dat negatieve gevoel maar dat leek na alles wat gebeurd was allemaal niet zo belangrijk meer.
Door mijn boeddhistische kijk op de wereld ben ik beter gaan leren kijken naar mijn innerlijke gevoelens. En wat blijkt, ik heb best regelmatig negatieve gedachten en gevoelens. Vanuit het boeddhisme leren wij niet te vechten of te strijden met de negatieve zaken in het leven maar ze te omarmen en te accepteren. Dit lijkt in eerste instantie best lastig, en dat is het ook, omdat het zo tegennatuurlijk aanvoelt. We willen meestal af van al deze vervelende emoties en gevoelens dus gaan we een strijd met deze gevoelens aan. Wat blijkt is dat wij meestal deze strijd nooit kunnen winnen.
Accepteren en loslaten zonder te oordelen zijn de werkelijke ingrediënten die wij nodig hebben om van onze negatieve gevoelens af te komen. Dit “laten zijn van de ervaringen” (accepteren) nodigt ook uit tot een onderzoek naar je negatieve gevoelens. Hierdoor kunnen wij beter ontdekken en voelen waarom deze gevoelens er zijn. En ook als je er niet achter komt waarom deze gevoelens aanwezig zijn, dan gaan de gevoelens toch makkelijker weg.
Het resultaat is vaak dat ik niet hoef te shoppen, snoepen, eten, fitnessen, tv kijken etc. De hele situatie veranderd pas door acceptatie. Het loslaten ontstaat vanzelf als wij onze oordelen er over herkennen en niet serieus nemen.
Mijn mantra die ik laatst ontdekte toen ik weer een periode had van negativiteit is als volgt: ondanks pijn en verdriet mag ik gelukkig zijn met mijzelf. Na een aantal keren herhalen voelde ik mijn negatieve gevoelens langzamerhand veranderen. Ik realiseerde mij dat ik altijd dacht dat “gelukkig voelen” samenhing met een prettig gevoel. Maar dit is altijd mijn eigen interpretatie geweest en achteraf bezien grote onzin. Gelukkig voelen heeft niets te maken met een prettig gevoel dat is vreemd genoeg onze eigen voorwaarde die wij er aan plakken. Loslaten van deze interpretatie is een geweldig inzicht.

De Unieke Kracht van Samen.

De unieke kracht van samen.

Afgelopen weekend met een groep gewerkt aan ons innerlijke zelfbeeld. Dit zelfbeeld is meestal ontstaan in onze jeugd en is meestal negatief gekleurd. In onze opvoeding en onze samenleving zitten vaak verborgen boodschappen die ons zelfbeeld negatief kleuren. Dit is deels cultureel, individueel en karakterologisch bepaald.

Er ontstaat een negatief zelfbeeld waarbij we automatische gedachten hebben over: ik ben niet goed genoeg, niemand luistert naar mij, ik doe er niet toe, ik ben stom/dom, ik ben nergens goed voor… etc. Deze onbewuste gedachten bepalen regelmatig ons gevoel en emoties. Daarnaast hebben wij ook veel dwanggedachten; ik moet sterk zijn, ik mag niet zwak zijn, ik moet het beter doen. Als wij vervolgens niet voldoen aan deze dwanggedachten voelen wij ons verloren.

Dit negatief zelfbeeld veroorzaakt ook dat wij allerlei verwachtingen hebben van de buitenwereld, zo stellen we anderen voorop en vinden onszelf minder belangrijk. Of wij zoeken een relatie; die mij gelukkig gaat maken. Of wij willen de wereld controleren door alles te controleren. Of wij kopen spullen om ons beter te voelen. Alleen al deze handelingen werken contraproductief.

We worden enkel tijdelijk gelukkig van spullen, een relatie, een ander belangrijk vinden, of de wereld controleren. Uiteindelijk komen we er achter dat het niet werkt, alleen wat de oorzaak van dit leed is kunnen wij niet zien. Veel mensen raken dan depressief, burn-out of zien het leven niet meer zitten. Vluchtgedrag (tv kijken, internetten, shoppen), vermijden (niet meer doen wat je leuk vond) en verdoven (drank, drugs medicatie) zijn meestal de reactie patronen die we hanteren om te overleven.

Afgelopen weekend hebben wij uitgebreid onderzocht wat de werkelijke waarden van ons menszijn is. Door in stilte (meditatie) te kijken naar onze reactiepatronen en de bron van waaruit deze ontstaan, krijgen wij helder inzicht in onze soms pijnlijke gedachtewereld. Veel leed is ontstaan uit ons negatief zelfbeeld. Ons werkelijke zelf is vaak zo veel mooier en wijs, alleen wij hebben onszelf buitengesloten. In dit weekend hebben wij onszelf ontmoet. De kracht binnen de groep was zo mooi waardoor veel mensen directer contact kregen met hun innerlijke wereld. Door de pijn te delen ontstond inzicht in elkaars leed en in ons eigen lijden.

In stilte met elkaar ontstaat een wijsheid die zo helder en krachtig is. Bijzonder.

Wil je meer weten over deze workshop klik hier.

Gedachten zijn in wezen niets anders dan woorden in ons hoofd. Enkel  hechten wij er grote waarde aan, wij denken dat het de waarheid is. Als je in stilte zit kun je de woordentrein voorbij zien komen. Door oplettendheid te beoefenen informeel en formeel kunnen wij zien dat deze woordentrein regelmatig inhoudsloos geklets is. Sta 1 minuut eens stil en kijk wat voor onzin er langskomt?

Zie je wat het is: niets anders dan woorden die ook nog invloed hebben op ons gevoel, emoties en acties. Soms zijn we heftig aan het worstelen met gedachten (piekeren). We zijn zinloze problemen aan het oplossen, of analyseren over niets, of iets of iemand heeft de schuld ergens aan, of had ik maar nooit dit of dat gedaan… Worstelen met je eigen gedachten is eindeloos en hopeloos en we voelen ons er ook nog vervelend bij. Het is niets anders dan verzet tegen wat is.

Bijna meer dan 80 % van de wereld denkt (Daar heb je dat woord weer) dat:        DENKEN = CONTROLE?! Deze complete misvatting maakt dat mensen de wereld willen controleren. Deze controle levert een aantal bijproducten op namelijk: vechten, vermijding, verdoven en afleiding. Deze bijproducten hebben we nodig om het gevoel van controle in stand te houden.

Vechten: is niet accepteren van de waarheid, het moet anders zijn, ik heb altijd gelijk. Personificatie: Holleeder.

Vermijding: we voelen ons onveilig dus: we gaan niet naar buiten, of naar feestjes, niet neer op vakantie, etc..

Verdoving: we nemen maar een wijntje (of 4) dan voelen wij ons beter, lekker even een reep chocolade opeten of een zak chips, gebruik van soft drugs, medicatie.

Afleiding: heerlijk weer tv kijken, even vier films kijken, op de pc zitten, elke avond fitnessen, facebook, social media, hele weekend shoppen etc..

In alle gevallen hoeven we ons op dat moment niet ellendig te voelen. Wij denken ook dat dit werkt en in zekere zin is dit op korte termijn zeker waar. Alleen op lange termijn lopen we vast. We hebben meer en meer energie nodig om de werkelijkheid buiten te houden…..Burn-out of depressiviteit is meestal het gevolg.

Accepteren dat de wereld oncontroleerbaar is maakt alles een stuk eenvoudiger, het betekent letterlijk loslaten van DENKEN of gebruik alleen je verstand om simpele zaken te doen waar ons brein voor gemaakt is. Zelf Einstein zij al: Het brein is in staat tot grote dingen maar voor de grootste dingen hebben we het brein niet nodig.

Als we accepteren dan dat de wereld bestaat uit oncontroleerbaarheid en dus dat ook slechte- onprettige zaken bij ons horen gaan we een volledig leven leiden. We komen in balans met alles wat er is. En helaas het is niet altijd even leuk.

Accepteren van het leven betekent dat wij prettig en onprettig zaken moeten toelaten in ons leven en mindful omarmen.

Bekend boeddhistisch gezegde is: omarm je vijand, opdat hij niet kan slaan….

Mindfulness is niet oordelen over je angst maar onderzoeken.

Onze problemen hangen vaak samen angst en afkeer, we kunnen ons ergeren aan allerlei zaken van klein tot groot.

Vooral bij afkeer hebben we vaak allerlei onbewuste gedachten, zoals: Wat een rotdag is het toch, ik heb hier zo’n hekel aan, vandaag gaat ook alles fout, ik vind die persoon zo irritant, alweer maandag, etc. etc. Allemaal kleine gedachten die een grote negatieve prikkeling gaan vormen en ons humeur gaan bepalen.

Problemen zijn vaak door angst gestuurd en liggen vaak wat dieper in ons wezen. Hierbij kunnen wij echt bezig zijn met een probleem; waarom doet die persoon zo vervelend tegen mij, ik ben hier niet goed in/ik kan dit niet, waarom voel ik continu pijn in mijn hartstreek, ik word ook nooit ergens bij betrokken, ik ben niet interessant genoeg. We raken vaak verstrikt in allerlei gedachten over ons probleem, we gaan lopen piekeren.

Piekeren (rumineren) is eigenlijk een negatieve vorm om van ons probleem af te komen. We gaan eerst allemaal zaken er bij halen die betrekking kunnen hebben op ons probleem. Zoals bij “ik ben hier niet goed in” volgt de volgende gedachte: mijn partner/vriend/collega bevestigt dit ook al, zelfs mijn schoonmoeder vindt dat ik er niet goed in ben. Daarna volgt de gedachte: ik had het ook nooit moeten doen, wat ben ik toch stom dat ik dacht dat ik dit wel kon. Enzovoorts.

Door te piekeren, oordelen wij (en ook door de meningen van anderen) over de ervaring. Terwijl we eigenlijk de ervaring beter kunnen leren voelen. Piekeren lost in wezen ons probleem niet op omdat ons oordelend vermogen zich sterk kan focussen op het negatieve oordeel. Door alle gedachten over ons probleem komen er enkel maar nieuwe oordelende gedachten en problemen bij.

In de mindfulness worden wordt eigenlijk gevraagd om niet te oordelen over een probleem. Maar het te onderzoeken en te voelen. Door in een meditatie je probleem voor ogen te houden en dan te onderzoeken welke gedachten en oordelen naar boven komen ontstaat er een andere relatie met je probleem. Hoe zou je dit moeten doen.

Je gaat in een meditatie naar je probleem toe, je visualiseert je probleem en dan heb je de volgende mogelijkheden:

  1. Je voelt wat het met je lichaam doet en waar?
  2. Je ziet alle oordelen in je gedachten opkomen en verwonderd je erover.
  3. Je merkt op hoeveel negatieve energie/lading het heeft.

Je blijft met aandacht en nieuwsgierigheid kijken wat er allemaal langskomt als je je probleem voor ogen houdt en laat alle spanningen die het opwekt opkomen zonder er veel mee te doen. Je kunt onrust en ongemak ervaren en vaststellen dat dat nu eenmaal begrijpelijk is.

Daarna kun je misschien vaststellen dat jouw probleem enkel bepaald wordt door jouw gedachten over het probleem. En misschien kun je zien dat daardoor de ellende ook ontstaat. Laat de gedachten en oordelen van jezelf en van anderen maar los. Als het piekeren weer begint dan stel je vriendelijk maar beslist vast dat dit maar weer jouw gedachten zijn over het probleem en kun je stap 1, 2 en 3 herhalen.

Hierdoor ontstaat een minder gespannen relatie met je probleem of angst. En je zult zien dat het zich vanzelf kan oplossen. Of anders gezien: jouw probleem is maar een druppel die valt in de oceaan van druppels van problemen. Uiteindelijk is er enkel maar die oceaan door eb en vloed bewogen.

Succes.

Einde van een Training Mindfulness

De mindfulness training maart/april is beëindigd. Bijzonder om te zien hoe een groep totaal verschillende mensen in de negen weken elkaar leren vertrouwen en er een mooie harmonie ontstaat.

Bindend vond ik het woord liefde, mildheid. Deze woorden vaak zo verkeerd gebruikt door het ego patroon maar vanuit het hart zo simpel en krachtig.

Als de mens meer liefde voor zichzelf en de ander zou kunnen opbrengen en tevens met aandacht kan luisteren naar de ander (zonder oordeel) dan ontstaat er vanzelf deze harmonie.

Liefde en mildheid de elementen die wij wel herkennen bij het zien van een baby of dierenjong, die liefde en mildheid mogen wij onszelf en de ander ook geven.

Ik zou graag tegen ieder willen zeggen; ik geef je liefde en mildheid.

Prachtig toch!?

Nieuwe site nieuw gezicht

In februari was ik vastbesloten om een site op te richten waarbij ik mijn intenties en plannen aan de buitenwereld kan tonen.

Sinds enkele jaren beoefen ik regelmatig meditatie, yoga en probeer bewust en met aandacht voor mijzelf en mijn omgeving te leven. De basis van mijn kennis berust op inzichten van de Boeddha en de mindfulness trainingen.

Door mijn inzichten die ik heb opgedaan uit diverse boeken, retraites en een soloreis naar Thailand wil ik deze inzichten delen met anderen. Trainingen geven en individuele begeleiding doe ik al enige tijd en ik wil door middel van deze site nog meer mensen raken en bereiken. Ik hoop op termijn dat veel mensen deze site als hun portaal gaan zien. Het portaal naar zelfkennis en inzicht in de menselijke geest.

Namasté (Sanskriet: ik buig voor jou)

Geluk

“Frisse blik, niet streven of oordelen, geduld en vertrouwen, loslaten en accepteren.
De zeven levenshoudingen zijn voor de mens lastig toe te passen. Vaak omdat wij te druk (weinig oplettend) in het leven staan.

Om deze kwaliteiten toe te passen ontstaat ook al snel weer streven (dit moet ik toch kunnen!) en/of negatieve oordelen (waarom kan ik dit toch niet!). Wat is dan wél de bedoeling? Het begrip ‘intentie’ is eigenlijk het sleutelwoord. Het mooie van een intentie is dat die niet fout kan zijn. Een intentie gaat niet over lukken of mislukken, omdat een intentie gaat over een wens die het resultaat vrijlaat. Een wat klassieke formulering hierbij is ‘moge ik… geduldig zijn’ of ‘moge ik… accepteren.

Ook kun je het toepassen met de volgende zin: Hoe zou het zijn als….. (je niet hoeft te oordelen, streven of om los te kunnen laten).
Menige bloem is opgebloeid uit een nietig klein zaadje, het zaadje is de intentie geweest.

Moge jullie allen de intentie hebben om in 2018 (en de rest van je leven) om de 7 levenshoudingen toe passen.”

Geluk