Geluk

“Frisse blik, niet streven of oordelen, geduld en vertrouwen, loslaten en accepteren.
De zeven levenshoudingen zijn voor de mens lastig toe te passen. Vaak omdat wij te druk (weinig oplettend) in het leven staan.

Om deze kwaliteiten toe te passen ontstaat ook al snel weer streven (dit moet ik toch kunnen!) en/of negatieve oordelen (waarom kan ik dit toch niet!). Wat is dan wél de bedoeling? Het begrip ‘intentie’ is eigenlijk het sleutelwoord. Het mooie van een intentie is dat die niet fout kan zijn. Een intentie gaat niet over lukken of mislukken, omdat een intentie gaat over een wens die het resultaat vrijlaat. Een wat klassieke formulering hierbij is ‘moge ik… geduldig zijn’ of ‘moge ik… accepteren.

Ook kun je het toepassen met de volgende zin: Hoe zou het zijn als….. (je niet hoeft te oordelen, streven of om los te kunnen laten).
Menige bloem is opgebloeid uit een nietig klein zaadje, het zaadje is de intentie geweest.

Moge jullie allen de intentie hebben om in 2018 (en de rest van je leven) om de 7 levenshoudingen toe passen.”

Geluk

Geef een reactie